امروز : یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

توزیع ۱۰۰۰ بسته افطاری ساده بین مددجویان بهزیستی پیشوا

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیشوا از توزیع ۱۰۰۰ بسته افطاری ساده در بین مددجویان خبر داد/ نجمه اسماعیلی رئیس اداره بهزیستی شهرستان پیشوا در گفت وگو با ندای پیشوا اظهار کرد: در قالب طرح مواسات و ...

چند رسانه ای