امروز : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

ذکری برای وقت خواب/ عملی که برزخ انسان را نورانی می‌کند

مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه گفت: خیلی توصیه شده است که نگذارید هنگام غروب به کاری غیر از ذکر خداوند مشغول باشید. چند دقیقه‌ای ذکرهای خاصی را که وارد شده است، بگویید. بعد ...

چند رسانه ای