امروز : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

تخریب ۵۴ سازه غیرمجاز در پیشوا

دادستان عمومی و انقلاب پیشوا از تخریب 54 سازه غیرمجاز و آزادسازی 44 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا مرتضی طهماسبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا ...

آزادسازی حریم آثار تاریخی ورامین

فرماندار ورامین گفت: حریم آثار تاریخی ورامین آزادسازی می شود/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین درجمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور تحقق برنامه های ستاد بازآفرینی شهری و درصورت تامین اعتبار ...

تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در ورامین

ساخت وسازهای غیرمجاز در بخش جوادآباد شهرستان ورامین تخریب شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، حسب دستورات قضایی اخذ شده از مقام محترم قضایی مبنی بر قلع وقمع ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی برابر فانون ...

آزاد سازی ۱۵ هزار مترمربع از اراضی شهرستان پیشوا

مدیر جهاد کشاورزی پیشوا گفت: 15هزار مترمربع از اراضی شهرستان پیشوا با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، آزاد شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، علی عابدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان پیشوا در جمع خبرگاران اظهار داشت : ...

۱۰هکتار ازاراضی ملی ورامین آزادسازی شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرچک و ورامین از رفع تصرف ۱۰هکتار از اراضی ملی ورامین واقع در پلاک حصارگلی خبر داد/ به گزارش ندای پیشوا، اصغر سپه وند رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ...

آزادسازی ۴۰ هزار متر از اراضی کشاورزی در پاکدشت

با تخریب و قلع و قمع 26 مورد دیوارکشی و ساخت و ساز غیر مجاز 4 هکتار از اراضی کشاورزی در پاکدشت آزادسازی شد/ فاطمه محمدیان نماینده دادستان شهر شریف آباد در گفت وگو با ندای ...

چند رسانه ای