امروز : پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

شمارش معکوس برای انتقال آب سد ماملو به پیشوا

پروژه انتقال آب از سد ماملو به پیشوا ۹۳ درصد پیشرفت داشته و تنها ۸۰۰ متر تا بهره برداری از آب ماملو در پیشوا مانده است/ به گزارش ندای پیشوا, طبق برنامه ریزی های انجام شده ...

چند رسانه ای