امروز : پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

توضیح نائب رئیس شورا پیشوا در مورد دیر تائید شدن شهردار

توضیح نائب رئیس شورا پیشوا در مورد دیر تائید شدن شهردار به گزارش پایگاه خبری ندای پبشوا؛مجتبی جنيدي نایب رئیس شوراي شهر پيشوا:توضیح نائب رئیس شورا پیشوا در مورد دیر تائید شدن شهردار کم شدن فعالیت های ...

چند رسانه ای