امروز : یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

مشکل اصلی آمریکا با ایران قانون اساسی بر مبنائ اسلام است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا(ع) گفت: مشکل آمریکا با ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی است از این رو به دنبال تغییر در روح قانون اساسی یعنی ولایت فقیه و حمایت از مظلومان جهان ...

چند رسانه ای