امروز : چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

قهرمانی نوجوانی ۱۰ ساله در مسابقات کورس تابستانه جلیل آباد پیشوا

به گزارش پایگاه خبری ندای پیشوا؛ مسئول برگزاری مسابقات گفت: این مسابقات کشوری در سه کورس ترکمن، تروبرد و دوخون با حضور 12 اسب از استان تهران، گلستان، قم، سمنان و البرز برگزار شد. طاهری افزود: ...

زندگی خوب در پیشوا ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری ندای از پیشوا، پایگاه امدادی جهادی مجموعه جهاد اجتماعی زندگی خوب همزمان با عید سعید قربان به مدت یک روز در شهرستان پیشوا به ارائه خدمت به مردم پرداختند. حسین ...

چند رسانه ای