امروز : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

پروژه پیاده رو محله شهیدگاه به زودی به بهره برداری می رسد

پروژه پیاده راه محله شهیدگاه به زودی به بهره برداری می رسد شهردار پیشوا گفت:روژه پیاده راه تپه سلام یکی از پروژه های شهری است  که مرحله سنگ چینی این تپه در حال اجرا است که پس از اتمام، آن مکان را از حالت یک تپه ساده به یک فضای تفریحی و گردشگری برای خانواده ها تبدیل خواهد کرد.

آخرین عناوین

چند رسانه ای